کلیدواژه‌ها = ترجمه
حضور حافظ در دفترهای شعر امرسون

دوره 1، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 37-48

روشنک اکرمی


حافظ و مسئله‌ی ترجمه‌پذیری غزلیات

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 169-180

حسن نکوروح