کلیدواژه‌ها = کلان روایت‏ها
حافظ و ساختارشکنی مفهومی کلان روایت‌ها

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 113-120

مهدی محبتی