کلیدواژه‌ها = حافظ
از شافعی مپرسید امثال این مسائل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

منصور پایمرد


روایت حافظ از قصّه‌ی «معاشران» (بازتاب چهره‌ی «معاشر» در دیوان حافظ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

بابک کاویانی سورکی؛ بهمن رضایی


استعاره‌ی راه و مفهوم ناپایداری در دیوان حافظ

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 63-84

سمیرا بختیاری‌نسب


شیوه‌های «تعالی خویشتن» و «خودشکوفایی» از نگاه حافظ و آبراهام مزلو

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 101-125

منصوره سلامت آهنگری


پیر گلرنگ حافظ بررسی سه آموزه‌ی گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک در شعر حافظ

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 127-147

منیژه عبدالهی


هم سویی فرم خط با معنی شعر در اشعار حافظ با توجه به رسم الخط زمانه شاعر

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 150-177

مهدی عظیم پور


جلوه‌های حافظانه در اشعار احمد شاملو

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 203-215

شیوا متحد


نگاهی دیگر به زندگی حافظ (نقدی بر کتاب« زندگی حافظ شیرازی بر پایه ی اشعار نشانه دار تاریخی دیوان» نوشته منصور پایمرد)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 217-233

علیرضا مظفری


ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت (جستاری پیرامون بازتاب سحر و جادو در شعر حافظ)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 235-264

سپیده موسوی


نگاهی آماری به تاریخ اشعار انتخابی در ادوار مختلف موسیقی آوازی ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-34

امیر اثنی عشری؛ امیرعلی اردکانیان


کتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۳۹۹ خورشیدی

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 157-184

سعیده رضازاده


پژوهشی در کهن‌ترین غزل‌های حافظ با نگاهی تاریخ‌گرایانه

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 185-206

حسین سلیمی؛ احمد جمعه پور


امید و امیدواری در اشعار حافظ

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 207-232

عباس عاشوری نژاد


نگاهی دیگربار به خاقانی و حافظ

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 261-292

رویین تن فرهمند


فخر قدسی حافظ در ژرفای دولت قرآن

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 293-316

سید فضل الله میرقادری


فرایند اقتباس از تک‌بیت‌های غزلیات حافظ در فیلم‌نامه‌نویسی برای پویانمایی

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-36

آبتین اصلاح‌پذیر اسفندآبادی؛ ;کیوان اصلاح‌پذیر اسفندآبادی


حضور حافظ در دفترهای شعر امرسون

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 37-48

روشنک اکرمی


سه گذارِ شاعرانه؛ جُستارگشایی در بازخوانی انتقادی نمونه‌هایی از غزلیات «نظیره‌ای» از دید «رسالت»‍، «معناسازی» و «خوش‌روانی»

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 91-110

فرشید سادات‌شریفی


درنگی در مداحی‌های حافظ

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 111-148

ایرج شهبازی


واکاوی چگونگی پیوند حافظ با واقعه‌ی عاشورا

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 189-212

غلامرضا کافی


حافظ و انسان امروز

دوره 0، شماره 2، مهر 1399، صفحه 17-54

اصغر دادبه


تحلیل مولفه‌های موسیقایی در غزلیات حافظ

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-20

مسیح افقه


نقد و نظری بر این کیمیای هستی

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-32

نصرالله امامی


خلقت، مفهوم «انسان» و «انسان بودن» نزد حافظ و گوته

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 33-88

علی رجایی


مقاومت حافظ در برابر خشونت و استبداد

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 89-102

سید عین‌الحسن