کلیدواژه‌ها = حافظ
هم سویی فرم خط با معنی شعر در اشعار حافظ با توجه به رسم الخط زمانه شاعر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

مهدی عظیم پور


از شافعی مپرسید امثال این مسائل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

منصور پایمرد


شیوه‌های «تعالی خویشتن» و «خودشکوفایی» از نگاه حافظ و آبراهام مزلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

منصوره سلامت آهنگری


ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت (جستاری پیرامون بازتاب سحر و جادو در شعر حافظ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

سپیده موسوی


جلوه‌های حافظانه در اشعار احمد شاملو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

شیوا متحد


نگاهی دیگر به زندگی حافظ (نقدی بر کتاب« زندگی حافظ شیرازی بر پایه ی اشعار نشانه دار تاریخی دیوان» نوشته منصور پایمرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

علیرضا مظفری


استعاره‌ی راه و مفهوم ناپایداری در دیوان حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

سمیرا بختیاری‌نسب


نگاهی آماری به تاریخ اشعار انتخابی در ادوار مختلف موسیقی آوازی ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 1-34

امیر اثنی عشری؛ امیرعلی اردکانیان


کتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۳۹۹ خورشیدی

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 157-184

سعیده رضازاده


پژوهشی در کهن‌ترین غزل‌های حافظ با نگاهی تاریخ‌گرایانه

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 185-206

حسین سلیمی؛ احمد جمعه پور


امید و امیدواری در اشعار حافظ

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 207-232

عباس عاشوری نژاد


نگاهی دیگربار به خاقانی و حافظ

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 261-292

رویین تن فرهمند


فخر قدسی حافظ در ژرفای دولت قرآن

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 293-316

سید فضل الله میرقادری


فرایند اقتباس از تک‌بیت‌های غزلیات حافظ در فیلم‌نامه‌نویسی برای پویانمایی

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-36

آبتین اصلاح‌پذیر اسفندآبادی؛ ;کیوان اصلاح‌پذیر اسفندآبادی


حضور حافظ در دفترهای شعر امرسون

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 37-48

روشنک اکرمی


سه گذارِ شاعرانه؛ جُستارگشایی در بازخوانی انتقادی نمونه‌هایی از غزلیات «نظیره‌ای» از دید «رسالت»‍، «معناسازی» و «خوش‌روانی»

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 91-110

فرشید سادات‌شریفی


درنگی در مداحی‌های حافظ

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 111-148

ایرج شهبازی


واکاوی چگونگی پیوند حافظ با واقعه‌ی عاشورا

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 189-212

غلامرضا کافی


حافظ و انسان امروز

دوره 0، شماره 2، مهر 1399، صفحه 17-54

اصغر دادبه


تحلیل مولفه‌های موسیقایی در غزلیات حافظ

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-20

مسیح افقه


نقد و نظری بر این کیمیای هستی

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 21-32

نصرالله امامی


خلقت، مفهوم «انسان» و «انسان بودن» نزد حافظ و گوته

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 33-88

علی رجایی


مقاومت حافظ در برابر خشونت و استبداد

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 89-102

سید عین‌الحسن


سه‌گانه‌ی سلیم نیساری

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 103-122

خسرو قاسمیان


حافظ و روان‌شناسی ترس

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 133-158

امیرحسین ماحوزی