کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
فرایند اقتباس از تک‌بیت‌های غزلیات حافظ در فیلم‌نامه‌نویسی برای پویانمایی

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-36

آبتین اصلاح‌پذیر اسفندآبادی؛ ;کیوان اصلاح‌پذیر اسفندآبادی


تفسیر شعر عقوبت شاملو با استفاده از بینامتن حافظ

دوره 00، شماره 1، مهر 1398، صفحه 1-18

تقی پورنامداریان