عوامل تفأل طبقه‌ی حاکم با دیوان حافظ شیرازی و کارکردهای آن

دوره 0، شماره 2، مهر 1399، صفحه 95-110

محمد کشاورز بیضایی


تأثیر شعر حافظ بر ادبیات اواخر قرن هجدهم مجارستان با بررسی زندگی و آثار یک سیاست‌مدار و یک شاعر نامدار مجار

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 101-126

کاتالین تورما


شیوه‌های «تعالی خویشتن» و «خودشکوفایی» از نگاه حافظ و آبراهام مزلو

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 101-125

منصوره سلامت آهنگری


سه‌گانه‌ی سلیم نیساری

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 103-122

خسرو قاسمیان


نگاهی اجمالی به شرح و ترجمه‏های دیوان حافظ شیرازی به ترکی

دوره 00، شماره 1، مهر 1398، صفحه 103-112

علی گزل‌یوز


نقد رهیافت‌های فلسفی به شعر حافظ

دوره 0، شماره 2، مهر 1399، صفحه 111-136

علیرضا نیکوئی


درنگی در مداحی‌های حافظ

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 111-148

ایرج شهبازی


حافظ و ساختارشکنی مفهومی کلان روایت‌ها

دوره 00، شماره 1، مهر 1398، صفحه 113-120

مهدی محبتی


بررسی جایگاه حافظ در روسیه و تأثیر شعر حافظ بر شاعران و نویسندگان روسی

دوره 00، شماره 1، مهر 1398، صفحه 121-142

مهناز نوروزی؛ مریم مرادی


نقش سلیم نیساری در آموزش زبان فارسی و معرفی دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 123-132

مدینه کرمی


تحلیل و بررسی غنازدایی کمّی و کیفی در ترجمه‌هایی از دیوان حافظ

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 127-156

شیرین رزمجو بختیاری؛ الهام خلیلی جهرمی


پیر گلرنگ حافظ بررسی سه آموزه‌ی گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک در شعر حافظ

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 127-147

منیژه عبدالهی


حافظ و روان‌شناسی ترس

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 133-158

امیرحسین ماحوزی


حافظِ مردم

دوره 00، شماره 1، مهر 1398، صفحه 143-154

محمدجعفر یاحقی


بررسی پاره‌ای از موانع فرهنگی در ترجمه‌های حافظ به زبان عربی با تاکید بر ترجمه‌ی علی عباس زلیخه

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 149-164

محمدرضا عزیزی


هم سویی فرم خط با معنی شعر در اشعار حافظ با توجه به رسم الخط زمانه شاعر

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 150-177

مهدی عظیم پور


کتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۳۹٧ خورشیدی

دوره 00، شماره 1، مهر 1398، صفحه 155-178

سعیده رضازاده


کتاب‌شناسی حافظ در سال ۱۳۹۹ خورشیدی

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 157-184

سعیده رضازاده


معرفی و بررسی دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 159-168

فرزانه معینی


نگرش معنوی حافظ

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 165-188

صدیق قطبی


حافظ و مسئله‌ی ترجمه‌پذیری غزلیات

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 169-180

حسن نکوروح


نمود شغل‌ها و مقام‌های انتفاعی و درآمدی در دیوان حافظ شیرازی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 179-202

محمد کشاورز (بیضایی)


پژوهشی در کهن‌ترین غزل‌های حافظ با نگاهی تاریخ‌گرایانه

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 185-206

حسین سلیمی؛ احمد جمعه پور


واکاوی چگونگی پیوند حافظ با واقعه‌ی عاشورا

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 189-212

غلامرضا کافی


جلوه‌های حافظانه در اشعار احمد شاملو

دوره 2، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 203-215

شیوا متحد