سه‌گانه‌ی سلیم نیساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

بررسی کارنامه‌ی حافظ‌پژوهان، از سویی به معرفی و جایگاه پژوهشگران کمک می‌کند و از سویی نیز به بازشدن زاویه‌هایی از شعر و شخصیت حافظ. نوع نگاه و چگونگی پرداختن هر پژوهشگر به موضوع مورد پژوهش، دو معیار شایان توجه در حوزه‌ی پژوهش و ترازویی دقیق برای سنجش علمی هر پژوهشگر است. از سلیم نیساری درباره­ی حافظ، سه اثر منتشر شده است با نام­های: مقدمه‌ای بر تدوین غزل‌های حافظ، دفتر دگرسانی‌های غزل‌های حافظ و تصحیح دیوان حافظ که آن­ها را «سه‌گانه‌ی نیساری در حافظ‌پژوهی» نامیده­ایم. با تکیه بر آن­ها گزارشی تهیه و ارائه کرده­ایم که تا حدود زیادی موقعیت علمی و ادبی ایشان را در حافظ‌شناسی ترسیم و توصیف می­کند. البته در این‌ مقاله، نقد کارهای تحقیقی نیساری مورد نظر نبوده است بلکه تمرکز بر معرفی کلی «سه‌گانه‌ی نیساری» در حافظ­پژوهی و تهیه­ی گزارشی از سه نقد عالمانه و دقیق ایشان بر سه تصحیح از دیوان حافظ بوده است که به همت زنده‌یادان «قزوینی- غنی»،‌ «مسعود فرزاد» و «پرویز خانلری» صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 10 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 دی 1399