نقش سلیم نیساری در آموزش زبان فارسی و معرفی دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله به دو حوزه‌ی مهم از فعالیت‌های سلیم نیساری پرداخته می‌شود؛ نخست، خدمات ارزنده‌ای که او در زمینه‌ی گسترش و ترویج زبان فارسی داشته که خود شامل تألیف کتاب درباره‌ی انشای فارسی، دستور خط فارسی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان است و حوزه‌ی دوم، حافظ‌پژوهی است: در این مقاله به­طور مشخص به معرفی کتاب دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ و روش کار او در این کتاب پرداخته می‌شود. کتاب فارسی یاد بگیرید از نیساری پیشگام تألیف کتاب در این زمینه در داخل ایران بوده است. معیارهایی چون عنوان مناسب، کیفیت نگارش و چاپ، برخورداری از تصاویر رنگی جذاب برای کمک به یادگیری فراگیران، نگارش براساس چارچوب نظری و علمی دقیق متناسب با سطح پایه، استفاده از آوانگاری و نیز پیشگامی این کتاب در نوع خود، از جمله موارد شایستگی این اثر است. دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ دقیق­ترین محاسبه­ی اختلاف نسخه­های حافظ و نسخه­بدل­های آن است که تاکنون در زمینه‌ی حافظ‌پژوهی نوشته شده است. نویسنده در این کتاب به معرفی برخی اصطلاح­های رایج در تصحیح نُسَخ مانند تصحیح قیاسی، دگرسانی و تفاوت آن با اشتباه، اهم نسخ و شرایط آن و همچنین به معرفی 50 نسخه‌ی دیوان حافظ مربوط به قرن9 هجری پرداخته است. در مهم­ترین بخش کتاب 424 غزل حافظ را بر پایه‌ی نسخه‌های موجود و با درنظرگرفتن نوع بیان و سبک حافظ گزینش کرده و اختلاف نسخه‌ها و دگرسانی‌های آن‌ها را با ذکر جزئیات و شماره‌بندی‌های دقیق به­صورت یک‌جا پیش روی مخاطب گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 10 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 دی 1399