معرفی و بررسی دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

دانشنامه‌ها از مهم‌ترین منابع و مراجع به شمار می‌آیند. تدوین دانشنامه‌های تخصصی در شاخه‌های گوناگون دانش، پاسخ به یکی از نیازهای اساسی حوزه‌ی تحقیق و تألیف است. از این نظر، تهیه‌‌ی دانشنامه‌هایی در پیوند با شخصیت و آثار شاعران نامدار ضرورت و اهمیت ویژه دارد که کمتر به آن توجه شده است. در سال 1397، دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی با همتی بلند و ستایش‌انگیز منتشر شده است تا جای خالی اثری جامع و گره‌‌گشا را در حافظ‌پژوهی و حافظ‌شناسی پر کند. بیش ‌از 1800 مقاله با همکاری 14 نفر از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 60 نفر از استادان دانشگاه‌های ایران و بیشتر حافظ‌پژوهان و ادب‌پژوهان معاصر در این دانشنامه‌ی چهارجلدی گردآوری شده است. این مقاله‌ها درباره‌ی بسیاری از موضوع­های مربوط به شعر، اندیشه و زمانه‌ی حافظ، حافظ‌پژوهان و آثار حافظ‌پژوهانه نوشته شده است. در این نوشتار، دانشنامه‌ی حافظ و حافظ‌پژوهی معرفی و با توجه به بعضی اصول دانشنامه‌نگاری بررسی می‌شود. گستردگی و تنوع موضوعی مدخل‌ها، وجود مقاله­های سودمند و تازگی بعضی مدخل‌ها از امتیازهای این اثر است که می‌تواند بسیاری از پرسش‌های حافظ‌پژوهان را پاسخ دهد. پیشنهادهایی نیز برای چاپ بعدی این دانشنامه ارائه می‌شود که می‌تواند برخی کاستی‌ها را برطرف و این اثر ارزشمند را کاربردی‌تر کند، ازجمله افزودن نمایه‌‌ی مدخل‌ها، بازنگری بعضی مقالات و... .

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 10 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 دی 1399