حافظ و مسئله‌ی ترجمه‌پذیری غزلیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

ترجمه‌ی متون ادبی یکی از دشوارترین انواع ترجمه است. این دشواری درباره‌ی ترجمه‌ی شعر حافظ بیشتر است. در این مقاله، درباره‌ی ترجمه‌ی غزل‌های حافظ به زبان آلمانی و تاثیر او بر ادب آلمانی به‌ویژه با تاکید بر ترجمه‌ی هامر و دیوان شرقی‌غربی بحث شده است. همچنین ضمن مقایسه‌ی بخش‌هایی از ترجمه‌ی سخن سعدی به آلمانی، تفاوت اوضاع سیاسی روزگار سعدی و حافظ عاملی موثر در تفاوت طنز در کلام آن­ها و شیوه‌ی سخنشان معرفی شده است. با استناد به دو اثر گوته یعنی «شوق خجسته» و «امید وصل» که گوته با تاثیرپذیری از حافظ سروده است، نشان داده می‌شود که او از دو نظر به همتای ایرانی‎اش وامدار می‎ماند: یکی قالب سونت که آن را برابر غزل دانسته‌اند، و دیگر طنزی که پشت لحن جدی شعر پنهان شده است.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 10 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 10 دی 1399