سه گذارِ شاعرانه؛ جُستارگشایی در بازخوانی انتقادی نمونه‌هایی از غزلیات «نظیره‌ای» از دید «رسالت»‍، «معناسازی» و «خوش‌روانی»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر مستقل(موسسه‌ی سَماک؛ کانادا)

چکیده

در این مقاله بر آنیم که در پرتو سه مفهوم نورتاب و ذهن‌سازِ «رسالت» (Vocation)، «معناآفرینی» (Meaning Making) و «خوش‌روانی» (Eudaimonia) نشان دهیم که چرا اگر «پیرو حافظ بودن» حائز ارزشی باشد، باید اعتبار و افتخارش را به امیرهوشنگ ابتهاج داد. این بازخوانی، سرخط‌های زیر را در بر می‌گیرد:
۱. واکاوی این مفاهیم و اشاره به محوریتشان در ممتازشدن و زنده‌بودن شعر حافظ؛
۲. اشاره به اهمیت هـ. ا. سایه در روزگار معاصر، به‌لحاظ پیگیری این مفاهیم؛
(این دو بخش به‌صورت موردپژوهی در یک غزلِ هرکدام از این دو شاعر که به «استقبال» غزلی از حافظ رفته‌اند و نیز غزلی از سعدی انجام می‌شود)
۳. و درنهایت: عرضه‌ی پیشنهاد برای بازخوانی ادب و هنر پیشگامان هنر روزگار معاصر، از زاویه‌ی التفات ایشان به رازهای ماندگاریِ پیشینیان.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 اردیبهشت 1401