واکاوی چگونگی پیوند حافظ با واقعه‌ی عاشورا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

چکیده

حضور همواره‌ی مظاهر دینی در جامعه‌ی ایران، سبب شده تا موضوع باور و اعتقاد دینی در مناسبات اجتماعی و فردی، اهمیتی سزامند داشته باشد. در این میان، علاقه به شخصیت‌های برجسته و تلاش برای انتساب آنان به دین یا مذهبی خاص، از دغدغه‌های شایان توجه در جوامع دینی به حساب می‌آید؛ چنان‌که پیوند حافظ با عاشورا، به‌عنوان موضوع این مقاله، یکی از نمونه‌های بارز آن است. بر این اساس، مقاله‌ی حاضر، با هدف نشان‌دادن چگونگی پیوند حافظ با واقعه‌ی عاشورا و امام‌حسین‌(ع)، عوامل و دلایل ایجاد این پیوند را در هفت تقسیم، نظیر اشاره‌های گمان‌برانگیز در شعر وی یا اشارات شارحان حافظ و کلمات ارباب معرفت، بر رسیده است. یافته‌ها نشان می‌دهد دلدادگی و عشق به عاشورا و مظاهر مذهب شیعه و علاقه‌مندی به حافظ، عامل اصلی تلاش‌ها برای پیوند این دو مؤلفه بوده است. این مقاله به روش تحلیل محتوا و منبع‌پژوهی مستقیم، به سامان رسیده است.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 21 اردیبهشت 1401