اعضای هیات تحریریه

سردبیر
کاووس حسن‌لی
کاووس حسن‌لی مرکز حافظ‌شناسی

زبان و ادبیات فارسی

 • kavooshassanligmail.com
اعضای هیات تحریریه
نصرالله امامی
نصرالله امامی دانشگاه شهید چمران اهواز

 • nasemamiyahoo.com
فریده پورگیو
فریده پورگیو دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات انگلیسی

 • f.pourgivgmail.com
کاووس حسن‌لی
کاووس حسن‌لی دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات فارسی

 • kavooshassanligmail.com
سعید حمیدیان
سعید حمیدیان دانشگاه علامه طباطبایی

زبان و ادبیات فارسی

 • drsaeidhamidiangmail.com
بهاءالدین خرمشاهی
بهاءالدین خرمشاهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

زبان و ادبیات فارسی

 • aref_khoramshahiyahoo.com
اصغر دادبه
اصغر دادبه دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه‌ی اسلامی و ادبیات عرفانی

 • adaadbehyahoo.com
منصور رستگار فسایی
منصور رستگار فسایی دانشگاه شیراز

زبان و ادبیات فارسی

 • mrastegar39gmail.com
رضا رستگاری
رضا رستگاری مرکز حافظ‌شناسی

زبان و ادبیات فارسی

 • rrastgarigmail.com
منیژه عبدالهی
منیژه عبدالهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

زبان و ادبیات فارسی

 • manijeh_abdolahiyahoo.co.uk
صفر عبدالله
صفر عبدالله دانشگاه آلماتی- قزاقستان

زبان و ادبیات فارسی

 • oriyonfarmail.ru
شریف‌حسین قاسمی
شریف‌حسین قاسمی دانشگاه دهلی - هند

زبان و ادبیات فارسی

 • shqasemihotmail.com
محمت کانار
محمت کانار استاد

زبان و ادبیات فارسی

 • profkanargmail.com
علی گزل‌یوز
علی گزل‌یوز استاد

زبان و ادبیات فارسی

 • guzelyuzistanbul.edu.tr
وارطان وسکانیان
وارطان وسکانیان دانشگاه ایروان- ارمنستان

زبان و ادبیات فارسی

 • vvoskaniangmail.com