کتاب‌شناسی حافظ در سال 1398 خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

بیستم مهرماه در تقویم ملی جمهوری اسلامی ایران، یادروز حافظ نام‌گذاری شده است.  مرکز حافظ‌شناسی از سال ۱۳۷۶ تاکنون، به‌طور منظم، در این روز افزون‌بر برگزاری نشست علمی به انتشار مقاله‌های علمی و تخصصی در حوزه‌ی حافظ‌پژوهی همت گماشته است. یکی از مقاله‌های مهم که سالانه در این روز ارائه می‌شود، «گزارش کتاب‌شناسی حافظ» است. این مقاله‌ها، اطلاعات کتاب‌شناسی آثاری را که هرسال در پیوند با حافظ و حافظ‌پژوهی انتشار یافته‌اند، ارائه می‌کند. این گزارش به مخاطب پیگیر حوزه‌ی حافظ‌شناسی، دانشجویان و استادان این عرصه، برای شناخت هرچه بهتر منابع و پژوهش‌های جدید یاری می‌رساند و راه را برای خوانش و بررسی‌های نقّادانه‌ و آسیب‌شناسانه‌ی آثاری که هرساله درباره‌ی حافظ تألیف و تدوین می‌شوند، هموار می‌سازد. مقاله‌ی حاضر برپایه‌ی اطلاعات کتاب‌شناسی دو پایگاه اطلاعاتی «خانه‌ی کتاب» و «سازمان اسناد و کتابخانه‌ی ملی ایران» تدوین شده است. بررسی‌های آماری نمایانگر آن است که تعداد کل کتاب‌هایی که در سال ۱۳۹۸ در پیوند با حافظ چاپ شده‌اند، ۱۴۶ عنوان است که در مقایسه با آمار سال گذشته کاهشی چشمگیر یافته است. همچنین مقایسه‌ای موضوعی نشان می‌دهد، کتاب‌هایی درباره‌ی «شعر، اندیشه و زندگی حافظ» و «دیوان همراه با فالنامه» با ۴۲ عنوان بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 12 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 دی 1399