بررسی جایگاه حافظ در روسیه و تأثیر شعر حافظ بر شاعران و نویسندگان روسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ادبیات فارسی و روسی بر یکدیگر موضوعی است که در سال‌های اخیر در ایران، پژوهش‌های متعددی را به خود اختصاص داده است و ریشه در پیوند تاریخی و فرهنگی دیرینه دو سرزمین ایران و روسیه دارد. در این میان، جایگاه شاعران بزرگ ایران مانند فردوسی، حافظ، سعدی، خیام، جامی، مولوی و غیره در ادبیات روسیه اهمیت ویژه‌ای دارد. در پژوهش حاضر، به جایگاه حافظ در روسیه و تأثیر اشعار او بر شعر روسی و شکل‌گیری غزل‌سرائی شاعران روس می‌پردازیم. بیش از دویست سال از ظهور نخستین ترجمه روسی از اشعار حافظ می‌گذرد و اشعار این شاعر بزرگ پارسی‌گوی همچنان با اقبال فراوان از سوی نویسندگان و شاعران روس و مردم این کشور همراه است. از میان شاعران روسی، آلکساندر پوشکین و آفاناسی فِت بیش از همه تحت‌تأثیر حافظ بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

  • تاریخ دریافت: 21 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1400