کلیدواژه‌ها = ترجمه
تحلیل و بررسی غنازدایی کمّی و کیفی در ترجمه‌هایی از دیوان حافظ

دوره 1، شماره 2، مهر 1401، صفحه 127-156

شیرین رزمجو بختیاری؛ الهام خلیلی جهرمی


حضور حافظ در دفترهای شعر امرسون

دوره 00، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 37-48

روشنک اکرمی


حافظ و مسئله‌ی ترجمه‌پذیری غزلیات

دوره 0، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 169-180

حسن نکوروح